Stelhet i nacke och axlar

Polaritetsterapi löser effektivt upp spänningar och låsningar i muskler. Många besväras då och då av stelhet och värk i nacke och axlar. Behandlingen är mjuk och lämpar sig bra när det är mycket ömt och har en djupgående verkan på hårt spända muskler som ger inskränkt rörlighet i nacken. Polaritetsterapi ger oftast snabbt resultat genom att både muskler och nervsystem påverkas och nacken återfår sin smidighet. Kroppsbehandlingen kompletteras ofta med råd om olika rörelser, polaritetsyoga, som ytterligare gynnar läkningen och bibehåller rörligheten.

Ischiasbesvär

Ischiasvärk är i princip outhärdlig och det kan vara näst intill omöjligt att röra sig i olika positioner. Oftast beror värken på att det finns betydande spänningar i området runt bäckenet där många nerver löper ut från passagen genom ryggraden. Just Ischiasnerven sträcker sig hela vägen ner genom benen till foten. Värken sitter ofta på baksida av benet och strålar i olika riktningar på ett obehagligt sätt.

Med en polaritetsbehandling frigör man mjukt de blockeringar i energisystemet vilket ger en lättnad i muskler och nerver med minskad värk som resultat.

Polaritetsterapi vid ischiasvärk

Oro och nedstämdhet

Hur tar man sig ur ett invant mönster som skapar negativa effekter? Det kan vara nog så utmanande att ta tag i sin livssituation och särskilt när livsenergin är låg. Polaritetsterapi och energibehandling på distans ger möjlighet att få ny insikt om det som ligger till grund för tillståndet. Detta ger dig nya möjligheter att hantera omständigheterna.

Möt och lös upp det som skapar obehag i stället för att kapsla in och undvika. Det är endast du själv som i sista änden kan lösa problemet men det kan behövas hjälp för att se det som blockerar och hitta vägen framåt.

Rygg/magproblem

När magen eller ryggen krånglar skapar det störningar i vårt system. Det finns en mängd olika anledningar till varför de här problemen uppstår. Ryggen och magen hänger ofta ihop, fram- och baksida av samma del på kroppen. Så ryggbesvär kan faktiskt härledas till störningar i mage tarm. Några anledningar till besvär kan vara mat, överkänslighet mot vissa födoämnen, benägenhet för oro, svag muskulatur m.m.
Polaritetsterapi, kostråd, polaritetsyoga och ökade självinsikter är goda hjälpare på vägen att nå en befrielse av obehag. Behandlingen sker alltid i ett slags samarbete med patienten.

Huvudvärk

Tillhör du de människor som har återkommande huvudvärk, flera gånger i veckan/månaden?
Polaritetsterapi och/eller energibehandling på distans har varit till god hjälp vid åtskilliga tillfällen med sådan smärtproblematik.

Det kan finnas många orsaker till varför man får återkommande huvudvärk. Genom att se till orsakssamband som exempelvis stelhet i muskler, snedställningar, stress, oro eller händelser tillbaka tidigare i livet kan man lösa upp det som hindrar den läkande energin att flöda.
Med polaritetsbehandling eller energibehandling på distans riktas fokus på att lösa upp det som blockerar det naturliga energiflödet så att den naturliga läkningen kan träda in.

Strukturell behandling

Många besvär är orsakade av snedställningar i kroppen. Ryggbesvär kan till exempel bero på en vridning i bäckenet eller att fötterna är i obalans. Genom att betrakta kroppens struktur och hållningsmönster ser jag var obalanser finns. Behandlingen med polaritetsterapi är inriktad på att släppa spänningar och låsningar på ett mjukt sätt för att återupprätta den naturliga kroppshållningen. Här kan också polaritetsyoga ha en god inverkan, framför allt för att stärka muskler och öka musklernas smidighet vilket motverkar återkommande problem.

Polaritetsbehandling på fot

Muskelvärk

Att ha molande värk eller tärande smärta dränerar en på energi. Hur ska man klara att hålla humör och tålamod uppe när det gör ont?

Polaritetsterapi är en mjuk behandlingsform och kan därför lämpa sig väl även för smärtkänsliga personer. Många har fått diagnosen fibromyalgi som sägs vara kronisk. Eftersom vi inom polaritetsterapin betraktar ett besvärligt tillstånd som blockeringar i människans energiflöde, och inte som en sjukdom, hyser vi goda förhoppningar om att allt kan bli till det bättre. Här kan det handla om att arbeta med kroppsbehandling, kostförändringar samt olika rörelser som gynnar energiflödet. Våra tankar och attityder kan också ha en stor betydelse för välmående och framtida hälsa.

Stress

Hur ser livspusslet ut? Är du medveten om vad som påverkar dig och vad som kan förändras till din fördel?
Det är ibland svårt att få en överblick över sin egen situation och kan vara till stor hjälp att få en objektiv reflektion av läget sett utifrån ett yttre perspektiv. Med hjälp av polaritetsterapi eller energibehandling på distans når vi djup avslappning som ökar förutsättningar för ett tillstånd i harmoni på längre sikt. När du blir medveten om vilka förändringar du själv kan göra öppnas dörren till ett nytt behagligt sätt att leva.

I väntan på något nytt
Knäbehandling

Värk i knä eller andra leder

Det finns flera saker man kan göra för att lindra värk i knä eller andra leder. En polaritetsbehandling balanserar kroppens energifält vilket gör att immunförsvaret aktiveras och en naturlig läkning kan komma igång. Ofta märker man en lättnad av smärtan direkt efter en behandling med polaritetsterapi. Det som händer är att muskler slappnar av och svullnader minskar vilket i sin tur bidrar till en bättre cirkulation och läkning.

Kroppsbehandlingen kan kompletteras med olika rörelser, polaritetsyoga, för att stärka upp muskulaturen runt om leden och därmed avlasta knät. På så vis kan man på sikt stärka kroppen och förebygga ytterligare smärta.