Det blir tydligt när vi till exempel tänder en lampa där strömflödet får den att lysa. Men det är kanske inte lika självklart att tänka på att kroppen också är system av elektromagnetiska fält som får energi att röra sig i olika riktningar och frekvenser. Det mest tydliga är nervimpulser som flödar ut från hjärnan till olika delar i kroppen eller de signaler som får hjärtat att hålla en regelbunden rytm.

Det här är en finstämd och högst avancerad struktur med utbyte av information på en nivå som inte går att betrakta med blotta ögat. Däremot kan man få en förnimmelse av energiarbetet som ständigt pågår i kroppen.

När vi ser sjukdom som en störning i kroppens energisystem kan vi stötta och aktivera en läkeprocess genom att stimulera de biomagnetiska fälten. Det kan man göra genom olika terapimetoder som stöder energins rörelser i och genom kroppen. Polaritetsterapi och energibehandling på distans är två effektiva behandlingsformer inom detta område.

Allt består av energi och energiflöden vilket utgör en förutsättning för liv och existens. När det gäller energi rör den sig i olika banor eller som trådlösa nätverk i kroppen. Dessa nätverk av energi gör det möjligt för energin att röra sig i olika riktningar. Tydligast kan vi betrakta det i cirkulationssystemet där blodet virvlar runt i kroppens olika blodbanor för att förmedla energi till kroppens olika delar i form av syre och andra nödvändiga beståndsdelar. För att det ska fungera optimalt krävs att det är fria vägar för ett jämnt flöde. Uppstår det någon blockering i detta system kan det orsaka en störning eller sjukdom som exempelvis besvär med hjärtat i någon form.

Laddningarna är som en slags kraft som får energin att flöda från den ena laddningen till den andra, ungefär som det gör i ett batteri från den positiva polen till den negativa polen. I en elektrisk krets med ett strömflöde uppstår en elektromagnetiskt fält. Ett liknande fenomen skapas i kroppen. När energin flödar i olika riktningar och energimönster bildas magnetiska fält både i och runt kroppen. Vi har alltså ett bioenergetiskt system där bland annat vävnader, nervsystem och organ är en del av detta system.

Kroppens elektromagnetiska fält sänder och tar kontinuerligt emot olika meddelanden genom överföring av energi i detta välfungerande system. Dessa signaler kan störas av något som hindrar energiflödet vilket ger upphov till sjukdom.

När man mäter energins frekvens ser man på hur energin rör sig, vilken hastighet den har. Man kan jämföra det med en vattenyta där vatten droppar ner i en viss takt. Detta skapar ett mönster av ringar som rör sig utåt från mittpunkten. Ökar man hastigheten på dropparna blir ringmönstret tätare och hastigare, det blir en högre frekvens.

Alla människor har sin egen unika frekvens som bör vara i balans för att vi ska må bra. Vår frekvens kan påverkas negativt av yttre eller inre faktorer som har en effekt på dess harmoni.

Resonans uppstår när en frekvens förstärks av en annan frekvens eller struktur (exempelvis kroppens karaktär) som med sitt svängningstal matchar den dominanta frekvensen. Om vi tänker att vi har en stämgaffel som vi sätter i rörelse, den har sin egen specifika frekvens. När vi sedan håller stämgaffeln mot ett bord kommer bordsskivan att börja svänga i samma frekvens och vi har fått en överföring eller samverkan/förstärkning av vibrationerna, det vill säga resonans.

Detta pågår också inom oss människor. På så sätt kan vi förstå hur energin med sin frekvens kan återställas till sin naturliga balans genom att åtgärda de subtila former som påverkar resonansen i energifältet till sitt ursprung. Med hjälp av polaritetsterapi eller energibehandling på distans får kroppen likt ett unikt instrument möjlighet att stämma tillbaka till sin ursprungsfrekvens så att den återigen verkar i samklang med hela systemet.

Genom att betrakta kroppen ur detta perspektiv öppnas insikten om energibehandlingens kraftfulla verkan som även kan ske på distans.